به اطلاع دانشجویان عزیز رسانده می شود سرویس های رفت و آمد اختصاصی اتوبوسرانی شرکت واحد برای سهولت حمل و نقل دانشجویان در ترم دوم سال تحصیلی 1402-1403 فعال بوده و دانشجویان گرامی می توانند از این سرویس ها در ساعات صبح و عصر برای رفت و آمد به دانشگاه استفاده نمایند .

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید