به اطلاع دانشجویان عزیز رسانده می شود از 9 آبان ماه 1402 سرویس اختصاصی اتوبوس واحد از محل میدان امام خمینی (ره)، مخابرات به سمت دانشگاه و بالعکس بشرح زیر برقرار است:

۱- ساعت ۷.۳۰ صبح حرکت از میدان امام به سمت دانشگاه
۲- ساعت ۹.۳۰ صبح حرکت از میدان امام و برگشت به سمت آن
۳- ساعت ۱۳ ظهر  حرکت از میدان امام و برگشت به سمت آن
۴- ساعت ۱۷.۳۰ عصر  حرکت از دانشگاه به سمت میدان امام

ضمنا سرویس های مذکور فقط در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه برقرار است.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید