1- برنامه ریزی، تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه های آموزشی و ارایه خط مشی سیاست های آموزشی به هیأت رئیسه موسسه و نظارت بر حسن اجرای آنها پس از تصویب

2- مطالعه و بررسی آیین نامه های آموزشی و ارائه پیشنهادات لازم به شورای آموزشی موسسه و شورای عالی برنامه ریزی برای باز نگری و بهبود آنها

3- ارزشیابی و ارزیابی مستمر وضعیت دانشجویان و مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل آموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفت های علمی و عملی آنان و ارائه گزارشات لازم به رئیس موسسه

4- رسیدگی به برنامه های آموزشی موسسه و اظهارنظر در مورد تغییر یا توسعه آنها

5- بررسی و اظهارنظر در خصوص راه اندازی رشته ها و گروه های آموزشی جدید مصوب و نیز دوره های جدید تحصیلات تکمیلی موسسه متناسب با نیاز

6- بررسی و اظهارنظر در خصوص راه اندازی رشته های جدید غیرمصوب و ارائه پیشنهادات لازم به شورای عالی برنامه ریزی برای تصویب آنها

7- برنامه ریزی برای دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان به منظور استفاده هرچه بهتر از آیین نامه مربوط

8- تشکیل شورای آموزشی و کمیسیون بررسی موارد خاص موسسه و تهیه دستور جلسات و ابلاغ مصوبات جهت اجرا

9- انجام امور نقل وانتقالات موسسه و تهیه دستور جلسات و صورتجلسات آن

10- نظارت بر دایره امتحانات موسسه و نظارت بر برگزاری صحیح و سالم امتحانات

11- برقراری ارتباط با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی به منظور انجام مبادلات دانشجویی و آموزشی و همچنین دانش آموختگان

12- بررسی پرونده دانش آموختگان در مقاطع  کارشناسی ارشد، کارشناسی ناپیوسته و پیوسته و کاردانی رشته های تحصیلی که در این موسسه  موجود می باشد. پاسخ به هرگونه مکاتبه درخصوص دانش آموختگان به موسسات و ارگانهای دولتی و موسسات آموزشی مقررات آموزشی

13- بررسی کیفیت آموزشی درموسسه  و ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی و اساتید مدعو و اعلام نتیجه ارزیابی ها جهت بهبود کیفیت آموزشی

14- بررسی متون جزوه ها وکتب ارائه شده از جانب اعضای هیأت علمی به لحاظ تطبیق با سرفصلهای مصوب

15- بررسی و تایید صلاحیت علمی داوطلبان عضویت در هیأت علمی موسسه

16- نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی

17- اصلاح روش های کیفیتی تدریس و فراهم نمودن زمینه مناسب به منظور ایجاد خلاقیت و نوآوری در آموزش

18- استفاده از نرم افزارهای جدید و پیشرفته رایانه ای در فرآیندهای آموزشی

19- برگزاری کارگاه های آموزشی متناسب با نیاز اساتید

20- نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی هر گروه آموزشی و ارزیابی آن

21- ایجاد زمینه رشد و توسعه انفورماتیک و خدمات رایانه ای امور آموزشی جهت پیشبرد اهداف آموزشی

22- فراهم نمودن نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری در گروه های آموزشی جهت استفاده از نرم افزارهای اختصاصی و دسترسی به اینترنت و سایر بانکهای اطلاعاتی مرتبط

23- انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های

24- ارتقای دانش و مهارت های اعضای محترم هیأت علمی با برگزاری کارگاه های متعدد روش تدریس، روش تحقیق

25- برنامه ریزی و نظارت بر امور تحصیلات تکمیلی

26- دستور تهیه تقویم آموزشی موسسه و ابلاغ آن به گروه های آموزشی

27- مطالعه و اتخاذ تصمیم در جهت ارتقاء کیفیت آموزشی موسسه و پیشنهاد اصول اجرایی در این زمینه

28- هدایت و نظارت بر شورای آموزشی، شورای تحصیلات تکمیلی، کمیسیون موارد خاص، ستاد شاهد و ایثارگر

29- فعالیت در شوراهای موسسه (هیأت رئیسه، شورای موسسه ، شورای پژوهشی و …،) و کمیته های مختلف موسسه

30- اتخاذ تصمیم در مورد طرح تمام وقتی اعضای هیأت علمی آموزشی و کارکنان موسسه

31- تعیین وظایف هیأت علمی و هماهنگ ساختن زمان تدریس و تحقیق و خدمات در موسسه

32- ایجاد و گسترش آموزش مبتنی بر تحقیق و انعطاف پذیر

33- هدایت و نظارت و تصویب عناوین رساله های دانشجویان کارشناسی ارشد و بالاتر

34- تعریف فرایندی فعالیت های آموزشی در جهت شفاف سازی این فعالیت ها

35- راهنمایی و ارایه مشاوره به دانشجویان

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید