هزینه تحصیل ( شهریه) برای هر ترم با توجه به رشته تحصیل ، نوع دروس ( عملی ، نظری ) و تعداد واحد، بر اساس نرخ مصوب هیات امنا و با توجه به بخشنامه های وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری محاسبه شده و در پروفایل دانشجویی قابل مشاهده است . هزینه تحصیل در موسسات و دانشگاه های غیرانتفاعی به طور قابل توجهی از نرخ دانشگاه آزاد، نرخ دانشگاه های دولتی به صورت شبانه و یا موسسات خصوصی کمتر می باشد.  

نحوه پرداخت شهریه

دانشجو می تواند شهریه اعلام شده را از طریق روش های زیر پرداخت نماید :

  1. پروفایل خود در سیستم آموزش موسسه ، بصورت آنلاین
  2. واریز به شماره کارت 6104338906909367 بانک ملت
  3. واریز به  شماره حساب 4769833434  نزد بانک ملت
  4. واریز به شماره حساب 0106853501001  نزد بانک ملی

دانشجویان عزیز جهت دریافت وام شهریه از صندوق رفاه دانشجویان می توانند به اموردانشجوئی مراجعه نمایند.

 

روش پرداخت آنلاین شهریه

 

 

آئین نامه نحوه دریافت شهریه

توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی

در اجرای بند 12 از ماده 9 کلیات آئین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی مصوب چهل و یکمین جلسه مورخ 23/07/1364 شورای عالی انقلاب فرهنگی وبه منظور انسجام بخشی و یکپارچگی  در سیاست گذاری و نظارت بر نحوه و میزان شهریه دریافتی از دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی و پاسخگویی به ذینفعان، این آئین نامه به اجرا گذاشته می شود.

برخی مواد مهم آئین نامه :

ماده 2) موسسه مجاز است در ابتدای هر نیمسال تحصیلی برای نام نویسی از پذیرفته شدگان و دانشجویان، مبتنی بر ضوابط و مقررات مصوب، و در ازای ارائه خدمات آموزشی و کمک آموزشی نسبت به دریافت شهریه اقدام کند.

ماده 3) دانشجوی مهمان در طول دوره مهمانی موظف است نسبت به پرداخت شهریه ثابت به موسسه مبدا و شهریه متغیر به موسسه مقصود اقدام کند.

ماده 4) دانشجوی انتقالی یا دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است شهریه کامل یک نیمسال تحصیلی اعم از ثابت و متغیر (در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته تا سقف 16 واحد نظری و مقطع کارشناسی ارشد تا سقف 8 واحد نظری) را موسسه مبدا پرداخت کند.

ماده 6) درصورت استفاده از مرخصی تحصیلی، دانشجو موظف است شهریه ثابت آن نیمسال را پرداخت کند.

ماده 7) شهریه دوره تابستانی 50 درصد شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی به اضافه شهریه متغیر تعداد واحدهای انتخابی دانشجو است.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید