برای دریافت مشاوره در صورتیکه نیاز به کمک داشتید می توانید برای تعیین وقت با امور دانشجویی در طول هفته تماس گرفته و هماهنگ فرمائید.

موسسه به منظور استفاده دانشجویان از خدمات مشاوره و دریافت اطلاعات مفید علمی با موسسه سلامت اندیشه و روان قرارداد همکاری منعقد نموده و دانشجویان می توانند ضمن مراجعه به سایت و استفاده از اطلاعات و امکانات این موسسه ، در صورت نیاز با موسسه سلامت اندیشه و روان تماس حاصل نمایند.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید