آیین نامه آموزشی

موسسات آموزش عالی دارای ضوابط خاصی هستند که بر اساس آئین نامه ها و مقررات تعیین شده از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری مشخص و برای اجرا به این موسسات ابلاغ می گردد. ورود به این موسسات از طریق شرکت در آزمون سراسری و موفقیت در این آزمون بوده که پس از اعلام نام قبول شدگان و حضور داوطلب برای ثبت نام رسما فرد دانشجو به حساب خواهد آمد . ثبت نام در موسسه و یا موسسات آموزش عالی و دانشگاه به طور ضمنی در بردارنده تعهداتی از سوی دانشجویان می باشد که قبل از ورود توسط سازمان سنجش و در ابتدای ورود توسط موسسه تاکید می شود. این مقررات بخشی مرتبط با مسائل تحصیل و درس و بخشی مرتبط با رفتار و رعایت مقررات اخلاقی است . موسسات د رمورد کلیه این مقررات بسیار سخت گیر بوده و لازم است دانشجویان نسبت به این موضوع توجیه باشند.
ثبت نام و تحصیل در موسسه با پرداخت شهریه بر اساس تعداد درس انتخابی صورت می گیرد و مبلغ دریافتی بر اساس بخشنامه وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری هر ساله مشخص می گردد. هزینه های احتمالی برای اردوهای علمی و ملزومات ، کتاب ها و… توسط دانشجویان تهیه شده و صرفا موسسه در صورت هماهنگی با اساتید و به منظور کمک به دانشجویان برخی خدمات را با مشخص کردن هزینه ها ارائه خواهد داد .

کلیه کلاسهای آموزشی کارشناسی ارشد در  یک روز آخر هفته ( پنج شنبه یا جمعه ) برگزار می میگردد.
آئین نامه و مقررات آموزشی موسسه آموزش عالی ناصر خسرو – کلیک کنید
تغییرات آئین نامه آموزشی دانشجویان ورودی 91 به بعد – کلیک کنید
روش ثبت نام از طریق سیستم و راه دور – کلیک کنید
انتقال به سایر موسسات و بالعکس – مقررات و ضوابط – کلیک کنید
مقررات امتحانات موسسه – کلیک کنید
موارد مهم از آئین نامه انضباطی – مصادیق خلاف قابل طرح در کمیته انضباطی

موارد خاص و مهم از مقررات عمومی:
هزینه نقل و انتقال : بند 19 مربوط به آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان
دانشجویان موسسات غیر دولتی در طول دوره در کلیه حالتهای میهمانی ملزم به پرداخت شهریه ثابت و متغیر (متناسب با واحدهای اخذ شده در مقصد) به موسسه مبدا وپرداخت شهریه متغیر به موسسه مقصد می باشند.
انصراف و هزینه ها : در صورت انصراف از تحصیل، قبل از تاریخ حذف و اضافه ، موسسات و دانشگاه های غیر انتفاعی مبلغ دریافتی بابت شهریه را مسترد می نمایند اما پس از آن هزینه ثابت و متغییر یک ترم تحصیلی را اخذ می نمایند .
وام شهریه : دانشجویان می توانند طی ضوابطی برای اخذ وام و پرداخت هزینه های تحصیل از صندوق رفاه درخواست وام نمایند . جزییات آنرا در بخش خدمات دانشجویی دنبال کنید.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید