باتوجه به اینکه از این پس ، مکاتبات با دانشجو از طریق ایمیل انجام خواهد شد لذا کلیه دانشجویان از ایمیل شخصی خود به آدرس education[AT]hnkh.ac.ir پیام ارسال کرده و اطلاعات لازم شخصی و شماره دانشجویی خود را ارسال و معرفی نمایید

اداره آموزش

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید