به گزارش معاونت دانشجوئی-فرهنگی، نشریه دانشجویی سایبان ویژه نامه عید نوروز و ماه مبارک رمضان شماره سی و یکم به همت جمعی از دانشجویان رشته روانشناسی موسسه منتشر شد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید