امور دانشجویی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با دانشجویان داشته و فراهم کننده نیازهای عمومی دانشجویان می باشد. سرفصل اصلی مواردی که امور دانشجویی مسئولیت آنرا برعهده دارد شامل موارد زیر است:
–  امور فارغ التحصیلان :که در خصوص امور فارغ التحصیلی، صدور گواهی موقت، صدور دانشنامه مسئولیت دارد.

-فرآیند صدور کارتهای دانشجوئی

-امور مربوط به نظام وظیفه
–  امور خدمات درمانی: مسئولیت رفع مشکلات احتمالی درمان و کمک اولیه و پیش بینی برای موارد غیر مترقبه را داشته و در صورت نیاز دانشجویان خدماتی در حد متعارف آماده می نماید.
– امور تغذیه و بوفه :در خصوص تامین غذای گرم و همچنین مدیریت بوفه دانشجویی مسئولیت دارد.
– ایاب و ذهاب : مسائل مربوط به تردد دانشجویان از تهران به ساوه و از ساوه به موسسه در حوزه مسئولیت این واحد می باشد.
– دفتر مشاوره: درخصوص تکمیل پرونده سلامت دانشجویان و ارائه خدمات مشاوره مسئولیت داشته و دانشجویان بر اساس برنامه دفتر مشاوره می توانند از این خدمات بهره مند گردند.
– خوابگاه دانشجویی خواهران: دانشجویان متقاضی اقامت موقت و یا دائم جهت درخواست  خود با این امور هماهنگ نمایند.
– وام دانشجویی : مسائل مربوط به دریافت وام دانشجویی نیز بر عهده این واحد است که بر اساس برنامه هر ترم اطلاعات لازم  در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت.

امور فرهنگی یا فوق برنامه مسئولیت های برنامه ریزی و مدیریت برنامه های فرهنگی ،تفریحی، ورزشی … را برعهده داشته و با هماهنگی گروه های دانشجویی در طول سال تحصیلی برنامه هایی را دنبال می کنند . این برنامه ها در سرفصل های زیر قابل شناسایی است .
– مسافرت های زیارتی
– بازدیدهای علمی، تفریحی،سیاحتی
– برگزاری نمایشگاه ها ، برپایی سخنرانی ها و محفل های ادبی ، علمی و دینی
– تشکیل انجمن ها ی دانشجویی در گروه های مختلف(مدیریت و هنر)

_ تشکیل بسیج
_ برگزاری مسابقات ورزشی و هنری
– برگزاری مراسم مناسبتی، اعیاد ، مراسم مذهبی
– چاپ نشریه ، انتشار نشریه های دانشجویی

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید