شرح وظایف

تحصیلات تکمیلی موسسه مسئولیت نظارت ، هدایت و ارزیابی فعالیت‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی موسسه را بر عهده دارد.

 

خدمات :

برنامه ریزی و بهره برداری مطلوب از امکانات و تسهیلات و تجهیزات و نیروی انسانی آموزشی در جهت ارتقای سطح علمی موسسه

نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و مقررات آموزشی در دانشگاه

تهیه وتدوین شیوه نامه‌ی اجرایی برای آیین نامه های ارشد

تنظیم و تدوین مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی موسسه

تهیه وتنظیم کاربرگ های مورد نیاز جهت انجام امور آموزشی دانشجویان بر اساس آیین نامه های جدید

تهیه دستورالعمل های آموزشی و اجرایی مورد دانشجویان و کارشناسان آموزشی تحصیلات تکمیلی

بررسی درخواست ایجاد رشته های جدید در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و اقدام از طریق پرتال وزارت

ارتباط و مکاتبات لازم با وزارت متبوع، دانشگاهها و موسسات

انجام امور مربوط به پذیرش و ثبت نام دانشجویان جدیدالورود و نظارت بر حسن انجام امور ثبت نام

بررسی نمرات و سنوات دانشجو قبل از دفاع و صدور مجوز دفاع

رسیدگی و پاسخ گوئی به سئوالات ، درخواستها و مشکلات دانشجویان تحصیلات تکمیلی

بررسی درخواستهای دانشجویی و مدارک مربوط به آن جهت طرح در شورا و در صورت لزوم ارسال به کمیسیون موارد خاص

صدور گواهي اشتغال به تحصيل، صدور معرفي‌نامه‌ها و احكام مربوط به وضعيت تحصيلي دانشجويان از قبيل : گواهي رتبه، مشروطي، اخراجي، انصرافي، مرخصي تحصيلي، اضافه سنوات، صدور برگ تسويه‌حساب دانشجو با بخش‌هاي مختلف موسسه به هنگام فراغت از تحصيل، اخراج يا انصراف

برگزاری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و تهیه صورت‌جلسات و ارسال آن‌ها به دیگر حوزه‌ها

بررسی و انجام امور آموزشی دانشجویان از قبیل مرخصی ، حذف ترم ، حذف واحد

اعلام فراغت از تحصيل دانشجويان پس از تكميل پرونده آنان

مشاوره و راهنمايي دانشجويان و مراجعان جهت رفع مشكلات آموزشي

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید