💥پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد ( تکمیل ظرفیت ورودی بهمن ۱۴۰۰

عطف به بخشنامه اخیر وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو در مرحله تکمیل ظرفیت سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با ظرفیت محدود در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

🔹 مدیریت بازرگانی- بازاریابی
🔹 مدیریت بازرگانی- بازرگانی داخلی
🔹 حسابداری – حسابداری
🔹 حسابداری – حسابرسی
🔹 ارتباط تصویری
🔹 پژوهش هنر

کسب اطلاعات بیشتر با ارسال پیام در واتساپ به شماره ۰۹۳۵۲۵۵۰۱۹۶

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید