فارغ التحصیلان عزیز جهت پیگیری پرونده ، ابتدا در ساعات اداری از کارشناس آموزش رشته خود وضعیت پرونده را پیگیری و در صورت اطمینان از ارسال پرونده به امور فارغ التحصیلان ، جهت دریافت گواهی موقت و یا دانشنامه تحصیلی به کارشناس مربوطه تماس و یا پیام ارسال نمائید.
از پیگیری و برقراری تماس و یا ارسال پیام به سایر کارشناسان واحدها خودداری گردد.

– کارشناس آموزش روانشناسی و هنر و معماری
خانم مولودی
@mona_mlo داخلی ۱۰۹

– کارشناس آموزش حسابداری و مدیریت
خانم شریعت
@shariat108 داخلی ۱۰۸

-کارشناس امور فارغ التحصیلان
خانم شمسی
@shamsi114 داخلی ۱۱۴

معاونت آموزشی و پژوهشی

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید