مرحله اول : ورود به سایت موسسه و انتخاب لینک سامانه آموزش الکترونیکی ( LMS )
مرحله دوم : ورود دانشجو به سامانه با نام کاربری و رمز
مرحله سوم : انتخاب درس موردنظر در پروفایل خود ( در اینجا بطور مثال می خواهد در کلاس آنلاین و مجازی درس بازاریابی بین المللی حضور داشته باشد)
مرحله چهارم : انتخاب فعالیت کلاس آنلاین
مرحله پنجم : لینک ورود به کلاس مجازی
مرحله ششم : انتخاب گزینه اپلیکیشن ادوبی کانکت
مرحله هفتم : اتصال به نرم افزار ادوبی کانکت
مرحله هشتم و آخر : حضور در کلاس آنلاین و مجازی درس مورد نظر
مثال : بازاریابی بین المللی

دانشجویانی که در ورود به سامانه آموزش الکترونیکی مشکل داشته و یا نیاز به کسب اطلاعات بیشتر دارند به تلگرام hnkhuni@ پیام ارسال کنند.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید