تکمیل «کارنامه سلامت روان» برای تمامی دانشجویان اجباری است

  • تکمیل کارنامه سلامت روان برای کلیه دانشجویان اجباری است و عواقب آموزشی عدم تکمیل و عدم تایید انتخاب واحد، به عهده دانشجو است.
  • برای تکمیل کارنامه سلامت روان به سامانه سجاد به آدرس https://portal.saorg.ir/mentalhealth مراجعه شود.
  • دانشجویان پس از ثبت نام در سامانه سجاد و دریافت نام کاربری و کلمه عبور اقدام به تکمیل کارنامه سلامت روان کنند. در صورتیکه قبلا ثبت نام کرده اند با همان نام کاربری و کلمه عبور نسبت به تکمیل کارنامه اقدام شود.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید