همانند دو دوره قبل با استقبال بی نظیر دانشجویان روبرو شدیم این جشن برای تمام رشته ها و مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد برگزار شد. در طی مراسم دانش آ

موختگان در سه گروه مختلف سوگندنامه  قرائت نمودند، جهت شادتر بودن برنامه و با همکاری دانشجویان برنامه هایی مانند اجرای زنده موزیک، تئاتر داشتیم. در پایان با برش کیک فارغ التحصیلی برنامه خاتمه پیدا کرد.

 

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید