• دانشجویان عزیز توجه نمایند در هنگام ثبت اطلاعات پروپوزال و پایان نامه در سامانه ثبت پایگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران ( ایرانداک ) ، مشخصات دانشجو دقیقا مطابق شناسنامه باشد درصورت هرگونه اشتباه و یا سهل انگاری و … موجب تاخیر حداقل دوهفته ای در بررسی و تائید مدارک خواهد شد.
  • فارغ التحصیلان عزیز کارشناسی ارشد ، بمنظور تسریع در فرآیند بررسی پرونده ها ، در اسرع وقت نسبت به ثبت موضوع پایان نامه خود در سامانه های همانندجو و پیشینه پژوهش و همچنین پایان نامه در سامانه ثبت ایرانداک اقدام نمائید.
    بدیهی است دانشجویانی که دارای تائیدیه پیش پروپوزال یا پروپوزال و یا مرحله دفاع هستند نیز باید مدارک خود را در سامانه های همانندجو و پیشینه پژوهش ثبت کنند.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید