به اطلاع کلیه دانشجویان رسانده می شود جهت دریافت گواهی اشتغال به تحصیل و یا گواهی فراغت از تحصیل می توانید از سایت موسسه فرم درخواست را دانلود و پس از تکمیل ، آنرا به آدرس زیر ایمیل نمائید پس از صدور با هماهنگی کارشناس آموزش رشته ، در اسرع وقت به آدرس درخواستی پست پیشتاز ویژه خواهد گردید.
education@hnkh.ac.ir

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید