قبولی دانش آموختگان موسسه آموزش عالی ناصرخسرو بشرح ذیل را در آزمون مقطع كارشناسى ارشد سال ١٣٩٩ تبریک عرض نموده و آرزوی سلامتی و موفقیت در مراتب بالاتر برای همه دانش آموختگان و دانشجویان عزیز داریم

 

خانم سارا بهادری روانشناسی
خانم ياسمن قره شيخ بيات طراحی دوخت
خانم زهرا شيرخانى ارتباط تصویری
خانم اكرم پاپی پژوهش هنر
خانم نوشين عبدالله زاده مدیریت بازرگانی
خانم فرشته قاسم پور روانشناسی
خانم سمیه هاشمی طراحی دوخت
خانم زهره خوانساری معماری
سارا سيفى روانشناسی
خانم میترا بویه زاده حسابداری
اقای سجاد مبشری حسابداری
محمدرضا شیرآقایی حسابداری
خانم سودا جاهدی حسابداری
خانم سوسن گلباز حسابداری
آقای حسین گودرزی حسابداری
آقای رضا ایاز مدیریت بازرگانی
آقای امیر نیکوکار مدیریت بازرگانی
علیرضا آخرین ارتباط تصویری
زهرا فرجی جیبری ارتباط تصویری
سعیده اعتمادی بازاریابی
محمد میلاد تاروردیان بازاریابی
سودا جاهدی حسابداری
حانیه خطیبی حسابداری
مجید خوانساری حسابداری
فاطمه ساعدی حسابداری

 

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید