کتاب غرقگی کتاب ناشناخته ای نیست . این کتاب در سال های گذشته در کشورهای زیادی به چاپ رسیده است. در ایران هم با نامها و ترجمه های مختلف و توسط ناشران مختلفی به چاپ رسیده است. کتاب غرقگی یا جریان یکی از کتاب هایی ست که در عین حال اینکه یک کتاب علمی است و توسط نویسنده ای دانشگاهی و علمی به چاپ رسیده است اما از زبان جذاب و عمومی ای بهره گرفته است تا خوانندگان مختلفی را از رشته ها و طیف های مختلف درگیر خود کند.
اما ایده اصلی کتاب و تئوری جریان یا غرقگی چیست؟ جریان یا غرقگی پدیده احساس رضایتمندی ای عمیق ناشی از درگیر شدن و غرق شدن کامل در انجام فعالیتی است که هم بریا شحخص چالش برانگیز است و هم بسیار رضایت بخش و لذت بخش است.
برای همه پیش آمده است که درگیر فعالیتی می شوند که در عین حالی که می تواند برای دیگران فعالیتی سخت قلمداد شود اما برای آن ها در عین سخت بودنش اما کاری به شدت لذت بخش است. ساعت ها می توانند درگیر آن فعالیت شوند بدون اینکه گذر زمان را احساس کنند. این کتاب درباره این لحظه هاست.
جامعه آماری بسیاری از تحقیقاتی که در کتاب ارائه می شود، دانشجویان رشته های هنر بوده اند. سنت میهای به دلیل سابقه هنری که در تحصیل هنر داشته است معتقد است یکی از بهترین نمونه های تجربه غرقگی را می توان در حین تولید یک اثر هنری تجربه کرد. نقاشی را تصور کنید که ساعت های بدون احساس کردن گذر زمان و خستگی کشیدن نقاشی خود را ادامه می دهد، او در حال تجربه حالت و پدیده غرقگی است.
سنت میهای یکی از بزرگان روانشناسی مثبت گرا در جهان شناخته می شود. به اعتقاد وی و سایر نظریه پردازان این حوزه و با تکیه بر حجم انبوهی از تحقیقات علمی که در این سال ها انجام شده است تجربه حالت غرقگی تجربه ای ست که می تواند سلامت روان بهتر و بهزیستی بالایی را برای انسان در بلند مدت ایجاد کند.
خواندن این کتاب برای دانشجویان رشته های هنر ، روانشناسی، مدیریت و به طور کلی برای هر خواننده ای که علاقه به مباحث سلامت روان و بهزیستی داشته باشد می تواند تجربه خوبی باشد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید