چند وظیفه‌ای بودن (مولتی تسکینگ) یک مهارت است که براساس آن فرد می‌تواند چند کار را به‌طور هم‌زمان انجام دهد، به‌طوری‌که باعث اختلال کارها در همدیگر نشود و به‌بهترین شکل کارها انجام شود.
بسیاری از تحقیقات علیه چند وظیفه ای بودن افراد وجود دارد. این تحقیقات بیان می کنند که افرادی که چندوظیفه ای هستند کارایی شان پایین می آید و هم چنین کیفیت کار پایین تری را در مشاغل شان ارائه می دهند و در نهایت هم استرس بیشتری را تجربه می کنند. اما مجموعه ای از تحقیقات جنبه های مثبتی از چندوظیفه ای بودن را هم پیدا کرده اند. بر اساس این تحقیقات افرادی که چندوظیفه ای می باشند در انجام وظایف بعدی شان خلاقیت بیشتری بروز می دهند.
در نتیجه به نظر می رسد خروجی فواید چندوظیفه ای بودن برای افرادی که اختیار و کنترل بالایی بر اجرای برنامه هایشان دارند ، یا از رفتارهای چندوظیفه ای در رابطه با وظایف کم اهمیت استفاده می کنند و یا در نهایت برای کسانی که در مشاغلی کار می کنند که مسئله خلاقیت و خلاق بودن اهمیت بالایی دارد ، می تواند بیشتر از مضرات چند وظیفه ای بودن باشد.
محققان این تحقیق می نویسند: کسانی که در صنایع خلاق مانند فناوری یا تبلیغات کار می کنند ممکن است بر اساس نحوه ساختار وظایف خود در طول روز از چندوظیفه ای بودن بهره بیشتری ببرند.

متن کامل این نوشته در مجله “مطالعات بازرگانی هاروارد” به چاپ رسیده است
و مقاله مورد ارجاع و منبع هاروارد در این نوشته مقاله زیر بوده است :

“More Tasks, More Ideas: The Positive Spillover Effects of Multitasking on Subsequent Creativity,” by Chaitali Kapadia and Shimul Melwani (Journal of Applied Psychology, 2021)
.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید