برگزاری رویداد هنری مشترک دانشگاه ناصرخسرو و شهرداری ساوه و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

      برگزاری رویداد هنری مشترک دانشگاه ناصرخسرو ، شهرداری ساوه واداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رویداد هنری شهدای خدمت شهرداری ساوه با همکاری دانشگاه ناصرخسرو و اداره فرهنگ و ارشاد [...]

اولین همایش ملی نقش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی

دفتر آموزش عالی غیر دولتی با همکاری اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی، دانشگاه علم و فرهنگ و موسسه آموزش عالی آفاق برگزار می کند: «اولین همایش ملی نقش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی [...]